ချောင်းတွေ, Billets ၏ induction အပူအဆုံး, ဘား

ဖေါ်ပြချက်

RF Induction Heat Equipment နှင့်အတူလှံတံများနှင့် billets များ၏ induction အပူအဆုံး

သော induction-ကွိုင်-for-အပူ-end-အရက်ဆိုင်-and ချောင်းတွေ

 

 

 

 

 

 

ဘား၏ induction အပူအဆုံး

 

 

 

 

အပူဆုံး-of အရက်ဆိုင်-and ချောင်းတွေ

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်ပစ္စည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး