ဓာတုရေယာဉ်များအတွက် induction အပူ | အသုတ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည်မည်သည့်အရည်အပြောင်းအလဲအတွက်မဆိုရနိုင်သောအဆင့်မြင့်တိကျသောအပူပေးစနစ်ဖြစ်သည်။

=