ပလပ်စတစ် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် Induction အပူပေးခြင်း၊ ဆေးထိုးပုံသွင်းစက်၊ လေလွင့်ရုပ်ရှင်စက်နှင့် ထုတ်ယူခြင်းစက်