အလိုအလျောက် induction Forge ရဲ့ဗီဒီယို

အပြည့်အဝ-အော်တိုကြှေးမှေးစနစ်နှင့်အတူ induction Forge မီးဖိုထဲမှာ Automatic induction Forge ရဲ့ဗီဒီယို