လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်သောကြေးနီကြေးနီပြွန်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်း

Handheld induction Brazing Copper Tubing and Fitting Process ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ကြေးနီကြေးနီကိုကြေးနီအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း - ½” ကြေးနီပြွန်နှင့်ကြေးနီသတ္တုစပ်နှင့်သံလိုက်သတ္တုစပ်ဖြင့် DWS-10 HandHeld induction Brazing System ကိုအသုံးပြုသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ DWS-10 လက်ကိုင် induction brazing heater ပစ္စည်းများ•ကြေးနီတပ်ဆင်ခြင်း•ကြေးနီပြွန်•ငွေသတ္တုစပ် (alloys) (ကြိုတင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း) • Flux Process: ကြေးနီ… ဆက်ဖတ်ရန်