သံမဏိအရည်ပျော် induction

ဖေါ်ပြချက်

MF induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖိုနှင့်အတူသံမဏိ-သံသံမဏိအရည်ပျော် induction

သံမဏိအရည်ပျော်သော induction

 

 

 

 

 

 

 

သံမဏိဝါယာကြိုးအရည်ပျော်သော induction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

device ကိုစောင်းနှင့်အတူ induction အရည်ပျော်မီးဖိုထဲ

=