ကြေးနီအရည်ပျော် induction

ဖေါ်ပြချက်

RF နှင့်အတူကြေးနီ, alloy, MF induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖိုအရည်ပျော် induction

သော induction အရည်ပျော်ကြေးနီ

 

 

 

 

 

 

သော induction အရည်ပျော်ကြေးနီ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သော induction ကြေးနီအရည်ပျော်မီးဖိုထဲ

 

 

 

 

 

 

 

သော induction ရောစပ်ကြေးနီလုပ်ငန်းစဉ်သည်
သော induction အရည်ပျော်ကြေးနီ

=